09:00 - 18:00
Pracujemy w godzinach
motoprawnik@motoprawnik.com

KIM JESTEŚMY


Motoprawnik.com to dedykowana Kancelaria Prawna specjalizująca się w prawie motoryzacyjnym.

Ułatwiamy prowadzenie biznesu dealerom, warsztatom i sprzedawcom samochodów używanych.

Wspieramy też osoby indywidualne w razie niespodziewanych usterek pojazdów.   

Zespołem kancelarii kieruje Radca Prawny Dariusz Brzozowski.

Z wyróżnieniem ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie motoryzacyjnym 
i odpowiedzialności za wady samochodów używanych. Dzięki głębokiemu doświadczeniu w tym zakresie, skutecznie reprezentuje przedsiębiorców i osoby prywatne przed sądami powszechnymi.

Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych. Doradzał japońskim koncernom motoryzacyjnym, dealerom i warsztatom.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa motoryzacyjnego oraz ekspert w audycjach programów motoryzacyjnych. Członek Forum Rynku Samochodów Używanych i Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. 

 

 

Rękojmia i gwarancja na samochody używane - w tym się specjalizujemy

___________ ___________

 

SPRZEDAWCY
SAMOCHODÓW

 • profesjonalne umowy sprzedaży
 • protokoły przekazania pojazów
 • odpowiedzi na reklamacje klientów
 • ugody z klientami
 • pozwy sądowe
 • reprezentowanie w sądzie
 • odzyskiwanie należności od kontrahentów

OSOBY
INDYWIDUALNE

 • pomoc w przypadku nabycia samochodu z wadami
 • analiza sprawy
 • konsultacje
 • przygotowywanie pism z roszczeniami
 • pozwy sądowe
 • reprezentowanie w sądzie

SZKOLENIA

 • szkolenia grupowe i indywidualne
 • zmiany Prawa Motoryzacyjnego
 • aktualizacja wiedzy pracowników
 • przygotowywanie do zmian przepisów
 • aktualizacje procedur
 • dobre praktyki
 • webinary / szkolenia przez telekonferencje
OBSŁUGA DEALERÓW I WARSZTATÓW

BIEŻĄCA OBSŁUGA SPRAW PRAWNYCH

WSPARCIE W NEGOCJACJACH UMÓW

OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI KONSUMENCKIMI

REPREZENTACJA W SĄDACH

OBOWIĄZKI ŚRODOWISKOWE

WSPARCIE W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH

REJESTR BDO, OBOWIĄZKI PRODUKTOWE, ODPADY, RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

OBSŁUGA SPRZEDAWCÓW NIEZALEŻNYCH

OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI ZA WADY POJAZDÓW

AUDYTY DOKUMENTACJI SPRZEDAŻY

WERYFIKACJA UMÓW

NOWE TECHNOLOGIE
GWARANCJA/RĘKOJMIA

KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRAWNE NA WYPADEK USTEREK SPRZEDANEGO POJAZDU 

MINIMALIZACJA RYZYKA NA ETAPIE REKLAMACJI

REPREZENTACJA NA ETAPIE SĄDOWYM 

SPRAWY KONSUMENCKIE
OBSŁUGA SPRAW SĄDOWYCH
SPORY Z UBEZPIECZYCIELAMI

 

 

 

Mieścimy się w Warszawie, 

pomagamy Klientom z całej Polski